nghệ danh: thanh ngọc 8062
số dt : 0902 758 062
pass : bạn anh ANCHOI
giÁ : 350k /1shoot + ks 50k
thời gian làm việc từ 08h => 22h trong ngày