Trích dẫn :
Giá :500k
Khu : Tân Bình
Pass : Bạn Anh DŨNG
SĐT : 01212 954 653